اخبار خوزستان

اخطار سطح نارنجی در خصوص وقوع گرد و غبار در خوزستان

خلاصه خبر
  • اداره کل مدیریت بحران خوزستان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ﻫﺸﺪارﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮد و ﺧـﺎك ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در خصوص وقوع پدیده گرد و خاک در استان، هشدار سطح نارنجی(اخطاریه) صادر کرد.

به گزارش دزفوری از پایگاه اطلاع رسانی مدیریت بحران خوزستان براساس این هشدار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻋﺮاﻗﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن  از اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ اردیبهشت تا ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری مورد انتظار است.

کاهش دید افقی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا، اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎک و اﺣﺘﻤـﺎل آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﮔﺮد و خاک از جمله مخاطرات این پدیده عنوان شده است همچنین ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ‌، اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده، کودکان، اﺣﺘﯿﺎط در ﺗﺮدد ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﺌﻮلان مربوطه توصیه شده است.

دستور به ابلاغ هشدار مذکور به اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران  و سایر دستگاههای مرتبط  جهت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تداوم آماده باش و انجام اقدامات موردنیاز جهت پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موارد این هشدار است.

براساس این اخطاریه اقدامات لازم در قالب ۲۲ بند از سوی مدیریت بحران به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا