آخرین آمار کرونا در جهان

[covid19-ultimate-card confirmed-label=”مجموع مبتلایان” deaths-label=”مجموع قربانیان” deaths-24h=”true” deaths-rate-label=”قربانیان (%)” active=”false” highlight=”true” rtl=”true” last-update-timezone=”Asia/Tehran”]
[covid19-ultimate-datatable deaths-rate-label=”قربانیان (%)” hover-blur=”true” bordered=”true” rtl=”true”]

نمودار آمار مبتلایان و قربانیان روزانه جهان

[covid19-ultimate-daily-chart recovered=”false” active=”false” rtl=”true”]

آخرین آمار کرونا در ایران

[covid19-ultimate-card region=”IR” confirmed-label=”مجموع مبتلایان” confirmed-24h=”true” deaths-label=”مجموع قربانیان” deaths-24h=”true” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”درصد قربانیان” recovered-rate=”true” recovered-rate-label=”درصد بهبودیافتگان” highlight=”true” rtl=”true” last-update-timezone=”Asia/Tehran”]

آمار قربانیان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران

[covid19-ultimate-daily-chart region=”IR” recovered=”false” active=”false” rtl=”true”]

نکته : تعداد مبتلایان روز ۸ و ۹ آپریل در نمودار جمع زده شده است.

اخبار کرونا

دکمه بازگشت به بالا